Güvenilir Medyumlar Nasıl Çalışır?

Güvenilir Medyumlar Nasıl Çalışır?

Medyumlar çalışma prensiplerine sahiptir. Büyü ve cin konularında derin ve engin bilgilere sahip olmaları çalışma ortamlarının da buna uygun olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çalışma ortamlarında birçok farklı obje yer alabilir. Bu ortamlar gizemli olarak görülen ve öyle olması gereken yerlerdir. Güvenilir medyumlar insanlara kısa sürede kesin sonuç verebilecek seansları yapabilecek olan kişilerdir.

Halk arasında güvenilir medyum olarak bilinen kişiler büyü yapma, büyü bozma, cin çağırma, cin çıkarma, cinlerle iletişime geçme konusunda bilgilidir. Büyü tariflerini de bilirler. Birçok büyü materyali ve malzemesi de bulundururlar. Çalışırken yardım alabilirler. Yardım aldıkları kişiler daha çok psikolog olarak çalışan kişilerdir. Bu kişiler danışanların durumlarını tetkik ederler.

Güvenilir Medyumlar Neler Bilir?

Medyumlar büyü ve cin konularında hemen her şeyi bilirler. Vefk ve muska yapma konusunda da bilgilere sahiptirler. Vefk yapmak, tılsım yapmaktır. Bazı eşya ve unsurların sırlanması anlamına gelir. Bunun için ayet ve sureler kullanılır. Güvenilir medyumlar bu bilgilere sahip olarak faaliyetler yaparlar. Havas ilmi, cifir ilmi, hüddam ilmi konularında da oldukça kapsamlı bilgilere sahip olabilirler.

Muskalar koruyucu zırh olarak yapılmaktadır. Güvenilir medyum muska yapımında ayet ve duaların kullanıldığını bilir ve ona göre hareket eder. Böylece muska da vefk de tam anlamıyla gerçekleşmiş olarak danışanları rahat ettirir. İnsanlar bu bilgilere sahip olamadıkları için medyumlardan yardım alarak hareket ederler.

Güvenilir Medyum Kimdir?

Medyum, sihir, tılsım, büyü, cin, muska konularında bilgili kişidir. Havas ilmi, cifir ilmi, hüddam ilmi ve vefk gibi konularda bilgili olarak kadim kaynak eserlerdeki büyü tariflerine de hakim kişilerdir. Medyumluk hizmetlerini gerçekleştirirken cinlerden de yardım alırlar. Güvenilir medyumlar bütün bu bilgileri doğru bir şekilde kullanan ve kimseye zarar vermeyen kişilerdir. Medyumlar ruhsatlı ve vergi vererek çalışmalarına danışma merkezlerinde devam ederler.

Halk arasında güvenilir medyum olarak bilinen kişiler, fal ve burç konularında da bazı yorumlamalarda bulunurlar. Fakat daha çok büyü ve cin konusunda yoğunlaşarak büyü yapmak ve bozmak gibi faaliyetler için cinlerle iletişim kurarak hareket ederler. Böylece danışanlarının sorunlarını kısa sürede çözebilirler.

Güvenilir Medyum Etkili Olur mu?

Medyumlardan yardım almak insanların elinden bir şey gelmeyen büyü ve cin gibi konularda söz konusu olmaktadır. Bu nedenle bu alanda derin ve engin bilgilere sahip olan güvenilir medyumlar insanların danıştıkları kişiler olma özelliği taşır. Medyumların faaliyetleri ilme dayalı birtakım ispatı olan işler olduğu için etkili olmaktadır.

Halk arasında güvenilir medyum olarak bilinen kişiler yaptıkları işlerde kullandıkları bilgi, materyal ve unsurlar dolayısıyla oldukça etkili sonuçlar elde ederek kesin çözüm üretirler. Bunun için doğaüstü güçler olan cinlerle de iletişime geçerek etkinlik gücünü oldukça arttırır ve danışanlara güven de verirler.

Bağlama Büyüsü Nedir?

ağlama Büyüsü Neden Yapılır?

Büyü, doğaüstü güçlerin yardımıyla insanların iradelerini kontrol altına geçirmek için yapılmaktadır. Büyü yapmak bilgi ve beceri ister. Bu nedenle alanında bilgili kişilerin büyü yapması gerekir. Bu kişiler güvenilir medyumlar ya da hocalar olarak bilinmektedir. Bağlama büyüsü de en çok yapılan büyülerden biridir.

Bu bağlama sevgililerin kavuşması ve eşlerin ayrılmaması adına yapılan bir büyü olarak bilinmektedir. Ticari anlaşmalarda da yapılan bir büyü olarak da bilinmektedir. Gerçek medyumlar danışanlarına bu alanlarda istedikleri bir şekilde hizmet vermektedir. Büyünün yapılma nedenleri insanların iradelerini kontrol ederek onlara istenilen şeyin yaptırılmasıdır.

Bağlama Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Büyülerin farklı farklı etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler büyülerin yapılma nedenleri ve amaçlarına göre değişmektedir. Büyülerin kapsamlı ve derin bir şekilde yapılması etkilerini arttırmaktadır. Bağlama büyüsü de etkili büyülerden biridir. Kişilerin iradelerini kontrol etmek amacıyla yapıldığından hemen fark edilebilir.

Büyünün etkileri psikolojik olarak da ortaya çıkabilir. Bununla beraber bir kişinin birine bağlanması ve ondan ayrılamaması, ayrılmak istememesi de etkileri ya da sonuçları arasında yer almaktadır. Kişilerin iradelerine tesir etmek için medyumlar bu alanda cinleri de kullanmaktadır.

Bağlama Büyüsü Kim Yapar?

Büyüleri bilgili ve tecrübeli kişiler yapmaktadır. Bu kişiler medyumlar ya da hocalar olarak bilinmektedir. Büyü bilgilerine sahip olmak bazı ilimlerde derinlemesine bilgi sahibi olmak gerekir. Bunlar cifir ilmi, vefk ilmi, havas ilmi olarak da bilinmektedir. Sihir, tılsım, muska, büyü işleri bilgi gerektirir.

En çok yapılan büyülerden biri olan bağlama büyüsü de bunlardan biri olarak bilgi gerektirmektedir. Kadim eserlerde yer alan pasajların belli bilgilerle belli materyaller üzerine okunması büyünün gerçekleşmesi adına yapılan bir ayinde kullanılmaktadır. Güvenilir medyumlar bunun için cinlerle de irtibata geçebilmektedir. Medyumlar cinlerle irtibata geçme bilgi ve yeteneğine sahip olan ender kişiler arasında yer almaktadır.

Bağlama Büyüsü Zor mudur?

Her büyünün kendine göre zorlukları ve basitlikleri bulunmaktadır. Bazı büyüler kapsamlı olarak ayinlerle ve çeşitli ritüellerle yapılmaktadır. Bazı büyüler sadece kişisel bilgiler kullanılarak yapılmaktadır. Bağlama büyüsü de küçük seanslar halinde kişisel bilgiler ve eşyalar kullanılarak yapılan bir büyü olma özelliğine sahiptir.

Büyü yapmak yapanın yeteneklerine göre değişmektedir. Medyumlar ve hocalar büyü yaparken zorlanmazlar. Çünkü ne yapacaklarını bilirler. Fakat bazı büyüler medyumları da hocaları da uğraştırabilir. Çok kapsamlı olarak zaman alabilir, yorucu ayinler de gerektirebilir. Bağlama büyüsü bu şekilde değildir.

Büyü yaparken medyum bazı bilgi ve eşyalar kullanır, bazı kadim pasajları dile getirir ve ayinleri kısa sürede tamamlayabilir. Bunun için ya yalnız çalışır ya da psikolog yahut başka uzmanlardan yardım alırlar. Biyoenerji konusunda da bilgi sahibi olan kişiler medyumlara ya da hocalara büyü konusunda yardım edebilirler. Büyülerin zorlukları içeriklerine göre de değişmektedir.

Medyumlar Nerede Çalışır?

Medyumların çalışma alanları çok farklı farklıdır. Bazıları belli bir yerde çalışırken bazıları telefon ve internet kullanarak çalışabilmektedir. Bu medyumların hizmet verdiği alana göre değişmektedir. Fal, burç işlerine bakan medyumların en iyi medyum yorumları gibi yorumlara göre daha çok tercih edildiği ve telefonla da iş gördükleri bilinmektedir.

Medyumlar kendilerine ait danışma merkezlerinde de çalışabilirler. Bunun için iş yeri açma ve işletme ruhsatları bulunur. Tüzel bir kişilik olarak da hizmet verirler. En iyi medyumlar insanları buralara yönlendirir. Böylece insanlar bilgilerinin olmadığı zor işlerde medyumlardan yardım alarak işlerini kolaylıkla hallederler. Bunun için internette tavsiyeleri sıklıkla dinlerler.

Medyumluk Günah mı?

Medyumluk insanların manevi sıkıntılarını gideren bir ilim dalıdır. Bu ilim ben medyumum diyerek elde edilemez. Çok uzun eğitim ve sınavlar sonucunda bu ilime vakıf olunur. Allah’ın verdiği yetenek ve alınan eğitimler sonucunda medyum olunur. Peki Allah’tan gelen yeteneği Allah yolunda kullanmak günah olarak sayılır mı? Elbette bu yeteneği sizin nasıl kullanacağınıza bağlı olarak değişir. Eğer iyi niyetle kullanıyorsanız medyumluk günah değildir. Eğer medyumlar fesatlık için kullanıyorsa, medyumluk görevini doğru icra edemiyorsa o zaman cezalandırılırlar. Zaten böyle bir ilme sahip olmak bir maharet değildir ve asla kötü niyetle kullanılamamalıdır.

Esasen medyumluk günah mı? Sorusunu cevaplayabilmek için bu kişiye Allah tarafından yeteneği verilmiş mi bakmak gerekir. Sadece tabiki yetenekle bitmiyor, gizli ilimler konusunda bilgisi olması gerekir. Çünkü bilgisi yoksa o kişi zaten medyum değildir. Yıldız falı bakan falcıdır. Ne yazık ki günümüzde falcılarda kendilerini medyum olarak tanıtmaktadırlar. Bu ilim için bir okul yada eğitim merkezi yok. Doğuştan gelen bir yetenek olmalı ve başka bir hocadan eğitim almalıdır.

Bir çok derdi olan kişi medyuma gitmenin günah olacağını düşündüğü için gitmemektedir. Bakara suresi 102. ayette aslında bu durum açıklanmaktadır. Kısaca tefsiri şu şekildedir; Hz. Süleyman kafir olmadı, insanlar Harut ile Marut’tan karı ile koca arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni olmadan kimse kimseye zarar veremezdi. Yine de kendilerine fayda sağlayacak şeyleri değil, zararlıları öğreniyorlardı. Andolsun bunu satın alan kimse ahiretten nasibini alamaz. demektedir. Buradan yola çıkarak şu yorumu yapabiliriz. Eğer medyuma yaptıracağınız işlem insanların kötülük içinse günahtır. Ama iyi niyetli yapılacak işlemer ise o zaman günah değildir. İki eşin muhabbetini artırmanın neresi günahtır ?